ท่อร้อยสายกับงานไฟฟ้า

ในงานการต่อสายไฟฟ้า แม้สายไฟเองจะมีการหุ้มฉนวนเอาไว้แล้ว แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับการใช้งานแบบหนัก ๆ บางประเภททำให้ต้องมีการใช้ท่อร้อยสายเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสายไฟและอันตรายที่เกิดจากความเสียหายนั้น โดยแต่ละการใช้งานต้องเลือกใช้ท่อร้อยสายที่เหมาะสมกับพื้นที่และข้อจำกัดต่าง ๆ โดยท่อร้อยสายมีหลายประเภทที่เหมาะกับการใช้งานที่หนักหนาต่างกันไป หรือการใช้งานเฉพาะที่ที่ต้องอาศัยความอ่อนตัวได้ ตัวอย่างเช่น

  • ท่อโลหะบาง หรือ Electrical Metallic Tubing / EMT ทำจากเหล็กกล้าเคลือบสังกะสี พื้นผิวเรียบทั้งภายในและภายนอก มีลักษณะมันเงา ปลายท่อเรียบไม่เป็นเกลียว ไม่สามารถเชื่อมด้วยเกลียวได้ต้องใช้คู่กับข้อต่อ EMT บนท่อจะมีตัวอักษรสีเขียวเป็นจุดสังเกตเพื่อระบุขนาดและชนิดของท่อ การใช้งานของท่อชนิดนี้สามารถใช้เดินแขวนบนอากาศ ฝังในผนังคอนกรีต แต่ห้ามฝังดิน ฝังพื้น ห้ามใช้ในที่เสี่ยงอันตราย มีแรงกระแทกมาก ๆ หรือใช้กับไฟแรงสูง
  • ท่อโลหะหนาปานกลาง Intermediate Metal Conduit / IMC ทำจากวัสดุชนิดเดียวกันกับท่อแบบแรก มีลักษณะพื้นผิวเรียบทั้งภายในและภายนอก มีความมันเงาเช่นเดียวกัน แต่มีความหนามากกว่า และปลายท่อมีลักษณะเป็นเกลียวทั้งสองด้าน มีอักษรสีแดงระบุชนิดและขนาดของท่อเอาไว้ให้สังเกตได้ การใช้งานที่เหมาะสมคือการเดินสายนอกอาคาร ฝังในผนังหรือพื้นคอนกรีต
  • ท่อโลหะหนา Rigid Steel Conduit / RSC มีความหนามากที่สุด ทำด้วยวัสดุแบบเดียวกัน มีลักษณะพื้นผิวเรียบทั้งภายในและภายนอกเหมือนกัน แต่จะมีความด้านไม่มันเงาเหมือนสองแบบแรก ปลายท่อเป็นเกลียวทั้งสองด้าน มีตัวอักษรสีดำระบุขนาดและชนิดเอาไว้เป็นจุดสังเกต การใช้งานที่เหมาะสมคือการใช้งานที่เน้นความสมบุกสมบันภายนอกอาคาร จะฝังในผนังหรือพื้นคอนกรีตก็ได้
  • ท่อโลหะอ่อน ท่อเฟล็กซ์ Flexible Metal Conduit วัสดุที่ใช้ไม่ต่างกันแต่ถูกผลิตให้มีความโค้งงอได้ อ่อนตัวได้ เหมาะกับการใช้ในสถานที่แห้งที่คนสามารถเข้าถึงได้ ห้ามใช้ในสถานที่เปียกชื้นเด็ดขาด รวมถึงห้ามฝังดิน ฝังคอนกรีต
  • ท่อโลหะอ่อนกันน้ำ หรือท่อเฟล็กซ์ที่หุ้ม PVC เอาไว้ด้านนอกเพื่อป้องกันความเสียหายจากความชื้นภายนอกที่อาจเข้าไปในท่อ การใช้งานเหมาะพื้นที่ที่ต้องการความโค้งงออ่อนตัวได้ เหมาะกับการป้องกันสายไฟเสียหายจากไอความชื้นต่าง ๆ ที่เป็นอันตราย แต่ไม่เหมาะกับการใช้งานที่สายไฟอาจเกิดอุณภูมิสูงมากจนเกิดความเสียหายกับท่อ