ท่อร้อยสายกับงานไฟฟ้า

ในงานการต่อสายไฟฟ้า แม้สายไฟเองจะมีการหุ้มฉนวนเอาไว้แล้ว แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับการใช้งานแบบหนัก ๆ บางประเภททำให้ต้องมีการใช้ท่อร้อยสายเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสายไฟและอันตรายที่เกิดจากความเสียหายนั้น โดยแต่ละการใช้งานต้องเลือกใช้ท่อร้อยสายที่เหมาะสมกับพื้นที่และข้อจำกัดต่าง ๆ โดยท่อร้อยสายมีหลายประเภทที่เหมาะกับการใช้งานที่หนักหนาต่างกันไป หรือการใช้งานเฉพาะที่ที่ต้องอาศัยความอ่อนตัวได้ ตัวอย่างเช่น

  • ท่อโลหะบาง หรือ Electrical Metallic Tubing / EMT ทำจากเหล็กกล้าเคลือบสังกะสี พื้นผิวเรียบทั้งภายในและภายนอก มีลักษณะมันเงา ปลายท่อเรียบไม่เป็นเกลียว ไม่สามารถเชื่อมด้วยเกลียวได้ต้องใช้คู่กับข้อต่อ EMT บนท่อจะมีตัวอักษรสีเขียวเป็นจุดสังเกตเพื่อระบุขนาดและชนิดของท่อ การใช้งานของท่อชนิดนี้สามารถใช้เดินแขวนบนอากาศ ฝังในผนังคอนกรีต แต่ห้ามฝังดิน ฝังพื้น ห้ามใช้ในที่เสี่ยงอันตราย มีแรงกระแทกมาก ๆ หรือใช้กับไฟแรงสูง
  • ท่อโลหะหนาปานกลาง Intermediate Metal Conduit / IMC ทำจากวัสดุชนิดเดียวกันกับท่อแบบแรก มีลักษณะพื้นผิวเรียบทั้งภายในและภายนอก มีความมันเงาเช่นเดียวกัน แต่มีความหนามากกว่า และปลายท่อมีลักษณะเป็นเกลียวทั้งสองด้าน มีอักษรสีแดงระบุชนิดและขนาดของท่อเอาไว้ให้สังเกตได้ การใช้งานที่เหมาะสมคือการเดินสายนอกอาคาร ฝังในผนังหรือพื้นคอนกรีต
  • ท่อโลหะหนา Rigid Steel Conduit / RSC มีความหนามากที่สุด ทำด้วยวัสดุแบบเดียวกัน มีลักษณะพื้นผิวเรียบทั้งภายในและภายนอกเหมือนกัน แต่จะมีความด้านไม่มันเงาเหมือนสองแบบแรก ปลายท่อเป็นเกลียวทั้งสองด้าน มีตัวอักษรสีดำระบุขนาดและชนิดเอาไว้เป็นจุดสังเกต การใช้งานที่เหมาะสมคือการใช้งานที่เน้นความสมบุกสมบันภายนอกอาคาร จะฝังในผนังหรือพื้นคอนกรีตก็ได้
  • ท่อโลหะอ่อน ท่อเฟล็กซ์ Flexible Metal Conduit วัสดุที่ใช้ไม่ต่างกันแต่ถูกผลิตให้มีความโค้งงอได้ อ่อนตัวได้ เหมาะกับการใช้ในสถานที่แห้งที่คนสามารถเข้าถึงได้ ห้ามใช้ในสถานที่เปียกชื้นเด็ดขาด รวมถึงห้ามฝังดิน ฝังคอนกรีต
  • ท่อโลหะอ่อนกันน้ำ หรือท่อเฟล็กซ์ที่หุ้ม PVC เอาไว้ด้านนอกเพื่อป้องกันความเสียหายจากความชื้นภายนอกที่อาจเข้าไปในท่อ การใช้งานเหมาะพื้นที่ที่ต้องการความโค้งงออ่อนตัวได้ เหมาะกับการป้องกันสายไฟเสียหายจากไอความชื้นต่าง ๆ ที่เป็นอันตราย แต่ไม่เหมาะกับการใช้งานที่สายไฟอาจเกิดอุณภูมิสูงมากจนเกิดความเสียหายกับท่อ

 

Select the Best Diamond Engagement Ring

Engagement should be among the most memorable and ecstatic moments in a person’s life. That moment you finally get the courage to go on one knee and ask the love of your life for her hand in marriage, is magical. You will want her to say yes, and moreover, awe at the beauty of the ring too, right? The following tips will make choosing a glamorous ring a breeze from your jeweler or from the assortment of Moi Moi Fine Jewellery Vintage engagement rings.

Consider round Diamonds – While selecting a ring, you might be unsure of the best shape to choose. Diamonds cut in a round shape are by a long shot the most coveted because of their mind blowing splendour, shoot, and reflection. Round jewels make up around seventy five percent of all jewel purchases, and offer most extreme shimmer.

Fancy Shapes – You can find other shapes of rings that look stunning in exemplary and geometric settings, and come at a lower cost.

  • Pad diamonds are a perfect decision for vintage-motivated settings, and brilliant jewels are a great option to princess and pad jewels for those leaning toward a rectangular shape.
  • Asscher and emerald jewels are perfect choices for a smooth, exquisite appearance. They emanate less shimmer than round precious stones. However, they are more straightforward.
  • Marquise, oval, and pear-molded jewels are also great choices, for they help fingers look long and slim because of their stretched appearance.
  • Heart-molded jewels express your feelings with a twist and are frequently supported by sentimental people.
  • Marquise or pear-formed jewels may seem bigger, given that a greater volume of the stone shows from the top perspective (looking down on the jewel).

Nevertheless, you can save up to about 40 percent by selecting a non-round jewel.

Pick a Size – You need to put in mind two primary components: the size of your diamond and its quality. While selecting your ideal jewel, figure out what is the most imperative to you inside your given budget – size, quality, or a trade-off between the two. It is common to begin with size, as this is the most outwardly clear part of a jewel.

Learn about the Quality of the Gem

Cut – The most critical quality of a round gem is the cut, which affects the brightness, flame, and glimmer of the jewel. In case the cut of a gem are poor, the jewel will look dull and inert. Round jewels’ cut is formally evaluated by autonomous jewel research centres. However, for other gem shapes, the cut is considerably more subjective. Cut evaluations, if given, are more discretionary. In order to pick out the best Moi Moi Fine Jewellery Vintage Engagement Rings, the best choice could be round jewels with a cut evaluation of good, perfect, or super perfect (otherwise called hearts and bolts). Picking a high cut evaluation augments the magnificence of a jewel for a given carat weight.

Shading – The other fundamental attributes to choose are the shading and clarity of your jewel. Although people vary in their capacity to detect shading contrasts, the vast majority incline toward a dull or white precious stone or shading that is not exceptionally recognizable to the untrained eye. You will encounter different shading grades depending on your budget when selecting the best Moi Moi Fine Jewellery vintage engagement rings.

Choosing an engagement ring should be easier than you think. If you observe your partner keenly, you will be able to know what she likes best.